Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式

分類: 相機 測試報導   11/9/2012   編輯部


Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


G5 在模式轉盤中共提供了 14種創意模式濾鏡效果,比原先 G3 僅有五種模式大大擴充了攝影的趣味性,其中還包括了兩種復古模式、動態黑白、正片負沖、玩具、模型、星芒效果等等。本文便提供各種效果實拍。

生動:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


復古:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


明調:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


暗色調:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


復古色:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


動態黑白:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


深刻藝術:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


高動態:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


正片負沖:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


玩具攝影:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


模型:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


柔焦:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


星芒濾鏡:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式


焦點色彩:

[Panasonic] Panasonic G5 實測#3: 14種創意模式